Vol.20, No.1, 2020, str. 3–10
UDK:

INTEGRITET I VEK U PROCESU PROJEKTOVANJA I REALIZACIJE NOVONASTAJUĆE ARHITEKTURE - DIGITALNI LANAC

S. Marković

Independent researcher, Belgrade, SERBIA

email: marsladjana@gmail.com

 

Izvod

Posmatrajući kompleksnost arhitektonskih zahteva i opštih pitanja projektovanja i realizacije, održivosti, održavanja, trajnosti i recikliranja u novonastajućoj arhitekturi (engl. emerging architecture), tema integriteta arhitektonskih objekata je vrlo aktuelna. Arhitektonska prostornost kao delatnost stvaralaštva i trajnost konstrukcije u smislu pažljivog i kompleksnog projektovanja konstrukcije, imaju višeslojno umreženo - zajedničko dejstvo. Ovaj rad je simulacija mogućih rezultata pri digitalnom kodiranom projektovanju i realizaciji arhitekture i integriteta arhitektonskih objekata u smislu unapređenja arhitektonske profesije i arhitekture kao nauke.

Ključne reči: novonastajuća arhitektura, proces projektovanja i realizacije, Digitalni Lanac, integritet i vek arhitektonskog objekta, pozicioniranje arhitekte

rad u celosti (1,0 MB)