Vol.20, No.1, 2020, str. 57–62
UDK  x

OTPORNOST NA UDAR API 5L ČELIKA U AGRESIVNOJ SREDINI U PRISUSTVU ZELENIH INHIBITORA

M. Sadou1, M. Hadj Meliani1,4, M. Amara2, B.G.N. Muthanna3, N. Merah5, R.K. Suleiman6

1)LPTPM, Hassiba Ben Bouali University of Chlef, Chlef, Algeria, m.hadjmeliani@univ-chlef.dz

2)Laboratory of Mechanics and Energetics, University Hassiba Ben Bouali of Chlef, Chlef, Algeria

3)LRM, Hassiba Ben Bouali Univ. of Chlef, Chlef, Algeria

4)LE3M, University of Lorraine, Îlea of Saulcy, Metz, France

5)Mechanical Engineering Department, King Fahd University of Petroleum and Minerals, Dhahran, Saudi Arabia

6)Center of Research Excellence in Corrosion, King Fahd University of Petroleum & Minerals, Dhahran, Saudi Arabia

Izvod

Proučen je uticaj vremena i koncentracije dodataka u 1 M HCl na otpornost na udar API 5L čelika X52 i X65. Koncentracija zelenog inhibitora sa 3, 5 i 10 % je dobijena izdvajanjem komponente iz prirodne biljke. Šarpi V epruvete su napravljene specijalnom mašinom i pokrivene specijalnom smolom. Takve epruvete su ispitane udarom energije 150 J. Koncentracija zelenog inhibitora od 5 % dala je optimalna svojstva čelika, sa 42 % povećanja maksimalne sile i 32 % porasta izduženja.

Ključne reči: ispitivanje udarom, koncentracija zelenog inhibitora, API 5L čelik

rad u celosti (467 KB)