Vol.19, No.3, 2019, str. 185–194
UDC:

ELASTOPLASTIČNI NAPONI U TANKOM ROTIRAJUĆEM DISKU OD FUNKCIONALNOG KOMPOZITA SA EKSPONENCIJALNOM PROMENOM DEBLJINE POD UNUTRAŠNJIM PRITISKOM

R. Sharma

Department of Mathematics, School of Basic Sciences and Research, Sharda University, Greater Noida, INDIA

email: richa.sharma@sharda.ac.in 

 

Izvod

Izvedena je naponska analiza kod elastoplastičnog rotirajućeg diska od funkcionalnog kompozitnog materijala. Elastoplastični naponi su sračunati primenom koncepta teorije prelaznih napona, na bazi principa generalisanih mera deformacije, korišćenjem Ojlerove teorije konačne deformacije. Rezultati analize su diskutovani numerički i obrađeni grafički za različite geometrijske parametre. Uočava se da promenljiva debljina i nehomogenost imaju značajan uticaj na obimske napone u rotirajućem disku od funkcionalnog kompozita.

Ključne reči: elastičan, plastičan, rotirajući disk, pritisak, funkcionalni kompozitni materijal, konačna deformacija

full article (559 KB)