Vol.19, No.3, 2019, str. 157–165
UDK

ELASTOPLASTIČNI PRELAZNI NAPONI U TANKOM ROTIRAJUĆEM ORTOTROPNOM DISKU PROMENLJIVE DEBLJINE I GUSTINE OD FUNKCIONALNOG KOMPOZITA

Sanjeev Sharma1, Kajol Maheshwari1

1) Department of Mathematics, Jaypee Institute of Information Technology, Noida, INDIA

email: sanjeev.sharma@jiit.ac.in; kajolm.maths@gmail.com

Izvod

U radu su istraženi prelazni i potpuno plastični naponi kod tankog rotirajućeg diska promenljive debljine i gustine od funkcionalnog kompozita, primenom prelazne teorije napona, kojom se eliminiše pretpostavka stanja tečenja. Dobijeni su analitički izrazi ugaone brzine i obimskih napona pri inicijalnom tečenju i stanju potpune plastičnosti. Diskusija numeričkog proračuna o ugaonoj brzini i obimskim naponima daje analizu prema kojoj je disk od izotropnog funkcionalnog materijala (čelik) bolji izbor u projektovanju konstrukcija, u poređenju sa diskom od ortotropnog funkcionalnog materijala (barit i topaz), jer su obimski naponi manji kod diska od izotropnog materijala u odnosu na ortotropni materijal.

Ključne reči: elastičan, plastičan, funkcionalni kompozitni materijal, ortotropni materijal, debljina, gustina, rotirajući disk

rad u celosti (1,35 MB)