Vol.19, No.2, 2019, str. 125–130
UDK  621.791.05:539.319

POREĐENJE DVE METODE MERENJA ZAOSTALIH NAPONA U ZAVARENIM SPOJEVIMA

Marijana Milković1, Tomaž Vuherer1, Nenad Gubeljak1

1)University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Maribor, Slovenia, marijana.milkovic@um.si

Izvod

U članku su opisane dve različite metode za merenje zaostalih napona, koje se razlikuju po načinu merenja. Prva metoda, metoda energetske rentgenske difrakcije, upotrebljava atomske ravni kao merne listiće i deluje po principu odbijanja rentgenskog zračenja. Druga metoda, metoda bušenja rupe, meri zaostale napone sa mernim trakama, koje se lepe na površinu mernog uzorka. Merenja su izvedena na dva različita zavarena spoja: čelik Niomol 490 K i legura aluminijuma 7049A. Zavareni spoj na čeliku je izveden elektrolučnim postupkom zavarivanja pod praškom (EPP). Zavareni spoj na leguri aluminijuma je izveden postupkom zavarivanja trenjem i mešanjem (FSW). Merenja su pokazala prilično dobro podudaranje u područjima jednake raspodele napona po debljini, uprkos različitim metodama merenja.

Ključne reči: merenje zaostalih napona, metoda bušenja otvora, metoda energetske rentgenske difrakcije

rad u celosti (661 KB)