Vol.19, No.2, 2019, str. 131–137
UDK  620.169.1:661.96

IDENTIFIKACIJA MEHANIZAMA OŠTEĆENJA I BARIJERA PRIMENOM INOVATIVNE METODOLOGIJE ZA PROCENU RIZIKA NA PRIMERU POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU VODONIKA

Vladimir Pilić1, Petar Stanojević2, Višnja Mihajlović3, Danijel Baloš4

1)University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Serbia vladimir_p@uns.ac.rs

2)University of Belgrade, Faculty of Security Studies, Serbia

3)University of Novi Sad, ‘Mihajlo Pupin’ Technical Faculty of Zrenjanin, Serbia

4)Materialprüfungsanstalt (MPA), Universität Stuttgart, Germany

Izvod

Vodonik se u naftnoj i gasnoj industriji koristi u velikom broju procesa, najviše u postrojenjima za preradu vodonika kao što su hidro-prerada, hidrokreking i drugi preradni procesi koji povećavaju odnos vodonika i ugljenika. Kako bi se zadovoljila potreba za H2, rafinerije obično imaju posebno postrojenje za proizvodnju vodonika (HPU). Imajući u vidu širok spektar procesa koje HPU snabdeva i činjenicu da je trošak rada postrojenja ovakvog tipa prilično visok, može se zaključiti da će bilo kakav prekid u radu postrojenja imati uticaja na ceo proces prerade. Sa stanovišta Analize zasnovane na rizicima (RBI), HPU predstavlja vrlo izazovno postrojenje usled činjenice da je prisutan širok spektar radnih procesnih parametara kao i različitih radnih fluida. Kao rezultat primene inovativne metodologije za procenu rizika prikazaće se da je broj identifikovanih mehanizama oštećenja značajno veći u odnosu na broj mehanizama koji bi bio identifikovan primenom tradicionalne metodologije, usled činjenice da se identifikuju i aktivni i pasivni mehanizmi oštećenja. Takođe, biće prikazano definisanje i razmatranje koncepta barijera, kao mera za ograničavanje, smanjenje ili uklanjanje mehanizama oštećenja identifikovanih u HPU. Inovativna metodologija je uspešno primenjena na slučaju rafinerije na Bliskom istoku.

Ključne reči: procena rizika, mehanizmi oštećenja, prerada gasa, proizvodnja vodonika, barijere

rad u celosti (358 KB)