Vol.19, No.1, 2019, str. 53–57
UDK  624.078.46.04

EKSPERIMENTALNO ODREĐIVANJE NAPONA ČEONE MOMENTNE VEZE I-PROFILA

Vlada Gašić1, Aleksandra Arsić1, Željko Flajs2

1)University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Serbia, vgasic@mas.bg.ac.rs

2)Materials Testing Institute, Belgrade, Serbia

Izvod

U radu je izvršena analiza rezultata eksperimentalnog ispitivanja čvrstoće zavrtanjske veze tipa čeone ploče. Parametri spoja su usvojeni tako da uključuju efekat dodatnog polužnog istezanja zavrtnjeva. Prateća analiza konačnim elementima spoja je izvršena sa ciljem obezbeđivanja podloge za upoređivanje rezultata dobijenih eksperimentom. Pokazano je da je debljina čeone ploče, a samim tim i njena krutost, važan parametar spoja i mora biti sagledana u strukturalnoj analizi ramovskih konstrukcija.

Ključne reči: čeona zavrtanjska veza, savijanje, čvrstoća

rad u celosti (825 KB)