Vol.19, No.1, 2019, str. 37–44
UDK  629.3.015

PASIVNO UPRAVLJANJE OTPORA MODELA KONSTRUKCIJE VOZILA PRIMENOM POPREČNIH RAZDVOJENIH PLOČA

Mohammed Faouzi Fekaouni1,2, Patrick Maspeyrot2, M. Hadj Meliani3, Abdelkader Youcefi1

1)Laboratoire ASP, Université des Sciences et de la Technologie d'Oran USTO, Oran, Algérie fekaouni_mf@yahoo.fr

2)Institut P Prime UPR 3346 CNRS Université de Poitiers ISAE-ENSMA SP2MI -Téléport 2- Futuroscope Chasseneuil Cedex, France

3)Laboratory for Theoretical Physics and Material Physics, LPTPM, Department of Mechanics, Faculty of Science, Hassiba Benbouali University of Chlef, Algeria

Izvod

Smanjenje aerodinamičkog otpora je veoma značajno u optimizaciji potrošnje energije, nezavisno od izvora, kao i za smanjenje emisije zagađivača. Pasivno upravljanje konstrukcijom, koja se jednostavno implementira bez dodatnog utroška energije, čini nepotrebnim ugradnju elektronskog ili sofisticiranog aktuatora. U ovoj oblasti je obavljeno vrlo malo istraživanja u poređenju sa aktivnim upravljanjem. Od tehnika za pasivnu kontrolu konstrukcije, optimizacija oblika podrazumeva dodatne poprečne razdvojene ploče (TSP) koje se spajaju lemljenjem za umanjeni model, postavljene na zadnji deo, normalno na pravac strujanja. Cilj rada je izvođenje serije simulacija na umanjenom i pojednostavljenom modelu vozila (Ahmed telo) postavljenim u kanalu sa uniformnom brzinom strujanja V0 = 40 m/s i Rejnoldsovim brojem Re = 2,75•106 i sa nagibima zadnjeg stakla od 15°, 35° i 90°. Elementi TSP, zalemljeni za telo, postavljeni su na zadnjem delu i orijentisani normalno na pravac strujanja. Izmenili smo dimenzije (širinu i visinu) ploče, različita rastojanja na mestima veze ploča za telo, i uspešno smo analizirali dimenzije i rastojanje TSP u cilju optimizacije utroška energije.

Ključne reči: auto konstrukcije, aerodinamika, Ahmed telo, pasivno upravljanje konstrukcija, upravljanje strujanja

rad u celosti (922 KB)