Vol.19, No.1, 2019, str. 29–35
UDK  620.169.1:665.6

PRIMENA INOVATIVNE METODOLOGIJE ZA PROCENU RIZIKA PRILIKOM ODREĐIVANJA MEHANIZAMA OŠTEĆENJA NA PRIMERU DELA REGENERATIVNOG AMINSKOG POSTROJENJA

Vladimir Pilić1, Višnja Mihajlović2, Petar Stanojević3, Aleksandar Anđelković1, Danijel Baloš4

1)University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Serbia vladimir_p@uns.ac.rs

2)University of Novi Sad, ‘Mihajlo Pupin’ Technical Faculty of Zrenjanin, Serbia

3)University of Belgrade, Faculty of Security Studies

4)Materialprüfungsanstalt (MPA), Universität Stuttgart, Germany

Izvod

Prilikom sprovođenja metoda za kvantitativnu analizu rizika, zasnovanih na RBI (Ispitivanje zasnovano na riziku), na početku analize definišu se uslovi koji direktno imaju uticaj na identifikovanje mehanizama oštećenja. Tako sprovedena analiza važi za tačno te parametre i samim tim za vrlo konkretne kombinacije uslova i mehanizama oštećenja. Postavlja se pitanje da li jedna takva analiza i njeni rezultati mogu da predstavljaju početne podatke za neku narednu analizu koja može da se sprovede u narednom periodu, nezavisno od razloga za sprovođenje. Proširenje metodologije od one prikazane u standardu ASME PCC 3 jeste da se prilikom koraka identifikovanja mehanizama oštećenja identifikuju i aktivni ali i pasivni/potencijalni mehanizmi i uslovi pod kojima bi oni mogli preći u aktivne. Ovako definisan dodatak metodologiji već je uspešno primenjen na slučaju rafinerije na Bliskom istoku, a kao reprezentativni primer prikazano je tipično postrojenju za regeneraciju amina, prisutno u svim modernim rafinerijama, konkretno na delu postrojenja sa siromašnim rastvorom amina.

Ključne reči: procena rizika, mehanizmi oštećenja, prerada gasa, regeneracija amina

rad u celosti (502 kB)