Vol.18, No.3, 2018, str. 193–196
UDK  539.3:537.63

STUDIJA O TERMOMEHANICI MAGNETNO-MIKROPOLARNOG TERMOELASTIČNOG POLUPROSTORA

Devinder Singh Pathania*, Arvind Kumar

Guru Nanak Dev Eng. College Ludhiana, IKGPTU Jalandhar, India *email: dspathania@gndec.ac.in

Izvod

U radu je predstavljeno istraživanje termomehanike magnetno mikropolarnog termoelastičnog poluprostora, uzimajući u obzir Holov efekat, toplote unetog izvora i rotacije, izloženo izvoru toplote lasera. Mikropolarna teorija termoelastičnosti (Eringen, 1966) je primenjena u istraživanju. Metoda analize u normalnom režimu je upotrebljena za rešavanje jednačina rezultujućeg bezdimenzionog spregnutog polja, iz kojih se dobija pomeranje, komponente napona i raspodela temperature.

Ključne reči: mikropolarna termoelastičnost, Holov efekat, izvor toplote termalnog lasera, rotacija

rad u celosti (308 kB)