Vol.18, No.3, 2018, str. 185–192
UDK 66.018.9:539.42

UTICAJ DODATKA GRAFITA NA LOM I RAST ZAMORNE PRSLINE KOD Al6061-GRAFITA

Saleemsab Doddamani1, Mohamed Kaleemulla2

1)Department of Mechanical Engineering, Jain Polytechnic, Davangere, Karnataka, India saleemsabdoddamani@gmail.com

2)Department of Studies in Mechanical Engineering, University BDT College of Engineering, Karnataka, India

Izvod

U današnje vreme, posebno u aerokosmičkoj industriji metoda procene veka se zasniva na mehanici loma. Kod modela mehanike loma, očekuje se prisustvo inicijalne prsline koja raste iz šupljina u uzorcima. CT epruvete su izrađene od Al6061-grafitnih čestičnih kompozita sa 9 % grafitnog ojačanja. Pri istom sastavu, razmatraju se tri različite orijentacije sa B = 10 mm, W = 40 mm u cilju procene brzine rasta zamorne prsline, i proučavanja ciklusa veka zamaranja prema ciklusu napona-veka. Granična vrednost kod Al6061-9 % grafita pri R = 0,1 se nalazi u granicama između 3,5 do 3,75 MPa√m. Prema karakteru krive napon-ciklus veka, jasno je da zamorni vek kompozita dostiže nivo od 105 kada je amplituda napona manja od 250 MPa.

Ključne reči: Al6061-grafitni kompozit, FCGR (brzina rasta zamorne prsline), krive zamaranja, CT epruvete

rad u celosti (932 kB)