Vol.18, No.3, 2018, str. 159–162
UDK 620.193.4:665.7

PRIMENA I OGRANIČENJA PROCESA UPRAVLJANJA KOROZIJOM

Mehdi Eskandarzade1, Ali Kalaki2, Reza Shahrivar3

1)Faculty of Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran m.eskandarzade@uma.ac.ir

2)Technical and Corrosion Protection Department, Iranian Central Oil Fields Co., Tehran, Iran

3)Asset Integrity Manager, LifeTech Engineering Ltd, Aberdeen, United Kingdom

Izvod

Usled korozije, direktni i indirektni gubici u industriji nafte i gasa obuhvataju ogromna novčana sredstva. Upravljanje korozijom (UK) pomaže u ublažavanju većeg dela troškova usled korozije. Iako je teorijski koncept upravljanja procesom korozije jednostavan, implementacija UK u praksi je veoma izazovan i težak poduhvat, koji zahteva vreme, što iziskuje ogromno strpljenje glavnih menadžera. U radu je dat pregled definicije UK procesa i dat je opis neophodnih koraka za uvođenje procesa u industriju nafte i gasa. Pored toga, koncept upravljanja korozijom je posmatran kritički i data je diskusija odgovarajućih ograničenja.

Ključne reči: upravljanje korozijom, industrija nafte i gasa, kontrola, praćenje

rad u celosti (429 kB)