Vol.18, No.2, 2018, str. 135–142
UDK  539.376:519.87

MODELIRANJE PUZANJA ROTIRAJUĆEG DISKA SA OPTEREĆENJEM I PROMENLJIVOM DEBLJINOM PRIMENOM TEORIJE PRELAZNIH NAPONA SETA

Pankaj Thakur1, Monika Sethi1, Shivdev Shahi2, Satya Bir Singh2, Fadugba Sunday Emmanuel3, Jasmina Lozanović Šajić4

1)Depart. of Math., Faculty of Science and Technol., ICFAI Univ. Baddi,, Solan, India pankaj_thakur15@yahoo.co.in

2)Department of Mathematics, Punjabi University, Patiala, Punjab, India

3)Depart. of Math., Faculty of Science, Ekiti State Univ., Ado Ekiti, Nigeria

4)Univ. of Belgrade, Innov. Centre of the Fac. of Mech. Eng., Serbia

Izvod

U radu je predstavljena studija puzanja rotirajućeg diska datog opterećenja i deblјine primenom Setove teorije prelaznih napona. Uočeno je da ravan rotirajući disk napravlјen od stišljivog, odnosno, nestišlјivog materijala sa opterećenjem E1 = 10, povećava mogućnost pojave loma na otvoru. Takođe je pokazano da rotirajući disk od nestišljivog materijala, sa radijalnim porastom deblјine povećanje ima veću brzinu puzanja na unutrašnjoj površini, u odnosu na disk napravlјen od stislјivog materijala. Model predložen u ovom radu se koristi u mehaničkim i električnim uređajima i ima širu praktičnu primenu, na primer, parne i gasne turbine, turbogeneratori, zamajac motora sa unutrašnjim sagorevanjem, turbomlazni motori, klipni motori, centrifugalni kompresori i kočioni diskovi.

Ključne reči: napon puzanja, brzina deformacije, ugaona brzina, opterećenje, disk

rad u celosti (864 KB)