Vol.18, No.2, 2018, str. 121–127
UDK 539.194

TERMOMEHANIČKO PONAŠANJE MIKRORASTEGLJIVOG TERMOELASTIČNOG TELA SA MIKROTEMPERATURAMA POD DEJSTVOM IZVORA TOPLOTE

Arvind Kumar1, Devinder Singh Pathania2, Sukhminder Singh2

1)Department of Mathematics, I.K. Gujral Punjab Technical University, Jalandhar, India

2)Department of Mathematics, GNDEC Ludhiana, Punjab, India despathania@yahoo.com

Izvod

U radu je predstavljena termomehanička interakcija ultrakratkog laserskog impulsa, kao izvor toplote, sa homogenim izotropnim mikrorastegljivim termoelastičnim čvrstim polu-prostorom sa mikrotemperaturama. Telo je opterećeno normalnom silom i izvorom toplote. Za rešavanje problema primenjena je metoda integralne transformacije (Laplasove i Furijeove transformacije) na osnovne jednačine. Dobijeni su izrazi za normalni napon, tangencijalni napon, mikro napon i raspodelu temperature unutar prelaznog domena. Rezultati dobijeni numeričkom analizom su prikazani grafički. Iz ovog istraživanja su izvedeni i neki specijalni slučajevi.

Ključne reči: mirkorastegljiv-termoelastičan, laserski izvor toplote, Laplasova transformacija, Furijeova transformacija, mikrotemperatura

rad u celosti (508 kB)