Vol.18, No.1, 2018, str. 53–59
UDK  620.17:621.874

OCENA INTEGRITETA NOSEĆIH GREDA KOJE OMOGUĆAVAJU ZAJEDNIČKI RAD DVE MOSTNE DIZALICE

Bojan Međo1, Miodrag Arsić2, Marko Rakin1, Simon A. Sedmak3, Zoran Savić2

1)Materials Testing Institute, Belgrade, Serbia bojanmedjo@gmail.com

2)University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia

3)University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia

Izvod

Glavne komponente greda koje omogućavaju zajednički rad dve mostne dizalice su podupirači i vreteno sa navojem. Ova greda povezuje dve dizalice, ukupne nosivosti od 500 t (2  250 t) i omogućava njihov istovremeni, zajednički rad pri rehabilitaciji ili generalnoj popravci opreme za generisanje hidroelektrične energije u okviru hidroelektrane 'Đerdap 2'. U ovom slučaju, umesto kuka su korišćena dva podupirača. Vreteno sa navojem je opterećeno sa ukupno 500 t (5 MN), dok su podupirači opterećeni sa po 250 t (2.5 MN).

Integritet konstrukcija je relativno nova naučna i inženjerska disciplina koja u širem smislu obuhvata analizu uslova, dijagnostiku ponašanja, procenu radnog veka i rehabilitaciju konstrukcija, što znači da, pored uobičajenih situacija u kojima je neophodno oceniti integritet konstrukcije kod koje su uočene greške nakon ispitivanja bez razaranja, ova disciplina se takođe bavi analizom naponskog stanja za konstrukcije bez prslina, najčešće primenom metode konačnih elemenata. Na taj način se dobija precizno i detaljno polje pomeranja, napona i deformacija, na osnovu kojih se određuju slaba mesta u konstrukciji, čak i pre nego što se prsline pojave.

Ispitivanja bez razaranja su izvršena kako bi se analiziralo trenutno stanje podupirača i vretena s navojem. Na osnovu izvedenih analitičkih proračuna je utvrđeno da integritet nije ugrožen, uprkos određenim unutrašnjim nehomogenostima koje su otkrivene primenom ultrazvučne metode ispitivanja.

Ključne reči: dizalice, ultrazvučno ispitivanje, podupirači, vreteno s navojem, integritet konstrukcija

rad u celosti (2675 KB)