Vol.18, No.1, 2018, str. 31–36
UDK 539.376

KONAČNA DEFORMACIJA PUZANJA DEBELOZIDOG KRUŽNOG CILINDRA PROMENLJIVE STIŠLJIVOSTI POD SPOLJNIM PRITISKOM

Sanjeev Sharma1, Sanehlata Yadav1, Zoran Radaković2

1)Department of Mathematics, Jaypee Institute of Information Technology, Noida, INDIA sanjiit12@rediffmail.com

2)University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia

Izvod

Izračunati su naponi puzanja u debelozidom kružnom cilindru radijalno promenljive stišljivosti, izloženom spoljnom pritisku, primenom teorije prelaznih napona, zasnovane na konceptu generalisane mere glavne deformacije. Ova teorija pojednostavljuje konstitutivne jednačine tako što a priori definiše red veličine mere deformacije. Rezultati su analizirani i razmatrani numerički i grafički. Na osnovu numeričkih rezultata je uočeno da je homogeni materijal na strani sigurnosti, kao i da je izrazito stišljiv cilindar na strani sigurnosti, bez obzira da li je homogen ili nehomogen.

Ključne reči: puzanje, cilindar, pritisak, nehomogenost, termički

rad u celosti (936 kB)