Vol.18, No.1, 2018, str. 7–14
UDK  620.179.13:62-988

TERMIČKA ANALIZA PUZANJA CILINDRIČNIH DEBELOZIDIH POSUDA POD PRITISKOM

Richa Sharma1, Sanjeev Sharma2, Zoran Radaković3

1)Department of Mathematics, SBSR, Sharda University, Greater Noida, India richa.sharma@sharda.ac.in

2)Department of Mathematics, Jaypee Institute of Information Technology, Noida, India

3)University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia

Izvod

Termičko naponsko stanje je proračunato kod debelozide cilindrične posude pod uticajem unutrašnjeg i spoljnog pritiska. Koncept teorije prelaznih napona i generalisane mere deformacije su primenjeni za analizu puzanja debelozidog cilindra. Detalji matematičkog modeliranja primenjene metodologije u ovoj analizi su opisani i diskutovani. Analitička metoda rešenja je primenjena radi pojednostavljenja osnovnih diferencijalnih jednačina. Dobijeni rezultati su predstavljeni dijagramima. Na osnovu analize, izveden je zaključak da je slučaj modela termički opterećenog kružnog debelozidog cilindra manje stišljivosti pod dejstvom unutrašnjeg i spoljnog pritiska sa nelinearnom merom deformacija bolje rešenje za projektante u poređenju sa drugim modelima cilindra.

Ključne reči: puzanje, cilindar, unutrašnji pritisak, spoljašnji pritisak, homogenost, termička analiza

rad u celosti (879 kB)