Vol.18, No.1, 2018, str. 77–81
UDK  006.44:621.791.05

UTICAJ PRISUSTVA VIŠE VRSTA GREŠAKA U ZAVARENOM SPOJU OPTEREĆENIM NA ZAMOR U SKLADU SA STANDARDOM SIST EN ISO 5817:2014

Simon Sedmak1, Radomir Jovičić1, Aleksandar Sedmak2, Mihajlo Aranđelović1, Branislav Đorđević1

1)UUniversity of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia simon.sedmak@yahoo.com

2)University of Belgrade, Faculty of Mech. Engng., Belgrade, Serbia

Izvod

Integritet posuda pod pritiskom je od velikog značaja za obezbeđivanje njihovog bezbednog rada. Usled toga, razvijeni su brojni standardi kojima su definisani kriterijumi izbora materijala, tehnologija i metoda ispitivanja vezanih za posude pod pritiskom, sa naglaskom na zavarene spojeve. Zbog prirode procesa zavarivanja, zavareni spojevi sadrže različite vrste grešaka, od kojih neke mogu ozbiljno da ugroze integritet posude. Prsline su naročito opasne u pogledu rizika od otkaza posuda pod pritiskom.

Cilj ovog rada je da predstavi standard SIST EN ISO 5817:2014, sa naglaskom na promenama i dodacima u odnosu na prethodnu verziju standarda, SIST EN ISO 5817: 2007. Ovaj standard sadrži preporuke i zahteve vezane za prisustvo više različitih vrsta grešaka u zavarenim spojevima opterećenim na zamor. S obzirom da rast zamorne prsline u velikoj meri doprinosi opasnosti od otkaza posuda pod pritiskom, može se zaključiti da ovaj standard obuhvata veoma značajnu oblast. U radu su takođe, kao primer, prikazani i prethodni radovi vezani za prisustvo više grešaka u zavarenom spoju.

Ključne reči: zamorna prslina, greške u zavarenim spojevima, SIST EN ISO 5817:2014, integritet konstrukcija

rad u celosti (1168 KB)