Vol.18, No.2, 2018, str. 111–119
UDK

NAPONI PUZANJA U ROTIRAJUĆEM ORTOTROPNOM CILINDRU OD FUNKCIONALNIH KOMPOZITA PROMENLJIVE DEBLJINE I GUSTINE PRI UNUTRAŠNJEM I SPOLJNOM PRITISKU

Sanjeev Sharma, Rekha Panchal

Department of Mathematics, Jaypee Inst. of Inform. Technology, Noida (UP), India email: sanjiit12@rediffmail.com

Izvod

Istražen je uticaj nehomogenosti materijala na napone puzanja u cilindru promenljive debljine i gustine, izrađen od funkcionalnog kompozitnog materijala. Analiza je obuhvatila primenu teorije prelaznih napona sa konceptom generalisane mere deformacija. Izvedeno je analitičko rešenje za ortotropni cilindar pod dejstvom pritiska i temperature. Rezultati ukazuju na izraženi uticaj nehomogenosti materijala i nelinearnost mera deformacija. Čelični nehomogeni izotropni materijal sa nelinearnim merama deformacija se pokazuje kao sigurniji u projektovanju u poređenju sa ortotropnim materijalima baritom i uranijumom (alfa), jer su generisani periferni naponi niži kod čelika nego kod ovih materijala.

Ključne reči: puzanje, ortotropan, funkcionalni kompozitni materijali, pritisak, cilindar, promenljiva debljina, promenljiva gustina, temperatura

rad u celosti (665 kB)