Vol.18, No.2, 2018, str. 105–110
UDK

RAD MIHAILA PETROVIĆA NA RAZVOJU VOJNIH KONSTRUKCIJA I OPREME

Ljubinko Janjušević

University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mech. Eng., Belgrade, Serbia

 

Izvod

U radu su analizirani pravci razvoja vojne opreme i uticaj pronalazaka Mihaila Petrovića. Ukazano je na veliki značaj rada našeg naučnika i pronalazača na razvoj svetske nauke sa kraja XIX i početkom XX veka. Veliki matematičar, fizičar i teoretičar smatrao је da samo konkretni mehanizmi i tehnička rešenja, kako on to bolje kaže materijalizovane diferencijalne jednačine, konkretno služe ljudima. Prikazom njegovih rešenja i njihovim upoređivanjem sa današnjim saznanjima rasvetljen je njegov značaj kao začetnika rešavanja mnogih tehnoloških problema. Cilj njegovih pronalazaka bio je u prvom redu pokušaj rešavanja trenutno najaktuelnijih problema tehnike i tehnologije svoga vremena. Uvek imajući u vidu mogućnosti proizvodnje, u „svoje mehanizme“ ugrađivao je mašinske elemente poznate industriji. Posmatranjem njegovog dela iz ove perspektive definisan je značaj njegovih rešenja na dalji razvoj tehnike, ali i nespremnost industrije na „nesigurna“ ulaganja bez obzira na uviđanje njihovog dalekosežnog značaja. Vodeći računa u prvom redu o potrebama industrijе i njenim mogućnostima Mihailo Petrović rešavajući vitalne probleme otvara put novim idejama i unapređivanju postojećih rešenja. Kada govorimo o njegovim rešenjima, treba voditi računa o trenutnim potrebama industrije, ali i o njenom budućem razvoju i njegovoj neizvesnosti.

Ključne reči: daljinometar, automatski menjač, balistika, puščana cev

rad u celosti (559 kB)