Vol.18, No.2, 2018, str. 99–103
UDK

UTICAJ NAVARIVANJA PLAZMOM I PRISUSTVA KARBIDA NA POJAVU PRSLINA I MIKROPRSLINA

Lazar Jeremić1, Branislav Đorđević2, Simon Sedmak2, Aleksandar Sedmak3, Marko Rakin4, Mihajlo Aranđelović2

1) Saipem, Milano, Italy

2) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mech. Eng., Belgrade, Serbia

3) University of Belgrade, Faculty of Mech. Eng., Belgrade, Serbia

4) University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia

Izvod

U radu je prikazan uticaj navarivanja plazmom (tvrdog navarivanja) i prisustva karbida na pojavu prslina i mikro-prslina u navarenom sloju. Analizirani su i objašnjeni uzroci koji su doveli do ovog fenomena. Pored toga, prikazana je i tehnologija zavarivanja plazmom, sa svim neophodnim podacima poput parametara zavarivanja, za slučaj neoštećenog zuba mašine za mlevenje mermera. Navareni sloj koji sadrži veliku količinu volfram karbida je nanesen na novi, neoštećeni zub kako bi se poboljšale osobine površinskog sloja, povećavanjem njegove tvrdoće, čime se povećava i otpornost na habanje, kao i udarna žilavost. Nakon zavarivanja, zub je isečen erozimatom za potrebe ispitivanja navarenog površinskog sloja u različitim oblastima zavarenog spoja. Analize makro- i mikrostrukture su izvršene kako bi se odredile osobine površinskog sloja. Priroda i uzroci pojave prslina i mikroprslina su takođe analizirani, kako bi se pronašlo bolje rešenje za njihovo izbegavanje, kao i u cilju određivanja njihovog potencijalnog uticaja na integritet zuba kao celine.

Ključne reči: zavarivanje plazmom, tvrdo navarivanje, karbidi, prsline, mikrostruktura

rad u celosti (1,69 MB)