Vol.17, No.3, 2017, str. 217–220
UDK  621.791.05:519.673

NUMERIČKA ANALIZA ZAVARENIH SPOJEVA RAZLIČITIH GEOMETRIJA U SLUČAJU PREKLOPNOG SPOJA NA CISTERNI ZA TRANSPORT AMONIJAKA

Simon Sedmak1, Radomir Jovičić1, Aleksandar Sedmak2, Branislav Đorđević1, Ivica Čamagić3

1)University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mech. Engng., Belgrade, Serbia simon.sedmak@yahoo.com

2)University of Belgrade, Faculty of Mech. Engng., Serbia

3)University of Priština, Faculty of Tech. Sciences, Kosovska Mitrovica, Serbia

Izvod

U ovom radu je prikazano poređenje raspodele napona i deformacija u preklopnim zavarenim spojevima različite geometrije posude pod pritiskom za transport amonijaka. U tu svrhu su razvijena dva numerička modela zasnovana na metodi konačnih elemenata (MKE). Modeli su opterećeni na zatezanje i dobijeni rezultati napona i deformacije su upoređeni kako bi se utvrdilo u kolikoj meri razlike u dimenziji zavarenog spoja utiču na njegovo ponašanje. Zaključuje se da su razlike u raspodeli i veličinama napona/ deformacija zanemarljive u ovom slučaju, usled veoma sličnih mehaničkih osobina primenjenih materijala.

Ključne reči: metoda konačnih elemenata, cisterna za amonijak, preklopni spoj, čelik P460NL2

rad u celosti (3573 KB)