Vol.17, No.3, 2017, str. 211–216
UDK  669.14.018.8:539.42 620.172.24:669.14.018.8

ISPITIVANJE PONAŠANJA PRI LOMU TANKIH PLOČA OD NERĐAJUĆEG ČELIKA S316L

Katarina Čolić1, Nenad Gubeljak2, Meri Burzić1, Aleksandar Sedmak3, Tamara Mijatovic4, Aleksa Milovanović1

1)University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia, kbojic@mas.bg.ac.rs

2)University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Maribor, Slovenia

3)University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia

4)University of Belgrade, Faculty of Technology & Metallurgy, Belgrade, Serbia

Izvod

U okviru prikazanih eksperimentalnih ispitivanja istraženo je ponašanje prema lomu 316L nerđajućeg čelika primenom standardnih metoda ispitivanja na modifikovanim zateznim C(T) epruvetama. Za ovu eksperimentalnu analizu je odabrana legura S316L, jer se ona vrlo često koristi u mnogim inženjerskim primenama, i za nju je karakteristično da nije sklona koroziji kao drugi austenitni čelici sa većim sadržajem ugljenika. Rezultati pokazuju da je ponašanje materijala, u smislu zavisnosti vrednosti faktora intenziteta napona u odnosu na debljinu ploče, potrebno pretpostaviti drugačijim modelom kada su debljine epruveta veoma male, a da je primenom standarda iz oblasti ispitivanja otpornosti materijala na lom, moguće istovremeno odrediti i povezati nekoliko parametara mehanike loma.

Ključne reči: parametri mehanike loma, nerđajući čelik , faktor intenziteta napona, tanke ploče

rad u celosti (1029 kB)