Vol.17, No.3, 2017, str. 177–182
UDK 66.018.9:539.37

NEHOMOGENI EFEKAT U SFERNOJ LJUSCI PRIMENOM TEORIJE SETA

Pankaj Thakur1, Devinder Singh Pathania2, Gaurav Verma3, Jasmina Lozanović Šajić4

1)ICFAI University Baddi, Faculty of Science and Technology, Dept. of Mathematics, Solan, Himachal Pradesh, India, pankaj_thakur15@yahoo.co.in

2)Guru Nanak Dev Engineering College, Dept. of Mathematics, Ludhiana, Punjab, India

3)I.K.G. Punjab Tech. University, Kapurthala, Punjab, India

4)University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Serbia

Izvod

U radu je prikazano nelinearno ponašanje deformacije nehomogene sferne ljuske ispitane pod pritiskom primenom prelazne teorije Seta. Pokazano je da sa povećanjem stišljivosti materijala u pravcu debljine, obimni naponi sferne ljuske dostižu maksimum na spoljnoj površini, ali se dešava i obrnuto u slučaju pada stišljivosti materijala u pravcu debljine. Sferna ljuska od nehomogenog materijala (nehomogenost raste radijalno) jeste na sigurnijoj strani projektovanja. Stoga, veća upotreba nehomogenog materijala (nehomogenost raste radijalno) može biti korisna u proizvodnji sfernih ljuski, jer pružaju duži vek trajanja od sfernih ljuski napravljenih od homogenog materijala pod istim uslovima.

Ključne reči: elastičnost-plastičnost, pritisak, sferna ljuska, naponi, nehomogenost

rad u celosti (826 kB)