Vol.17, No.2, 2017, str. 145–149
UDK  677.076.45.017.87 687.14

TERMOFIZIOLOŠKE KARAKTERISTIKE PLETENINA ZA IZRADU SPORTSKOG VEŠA

Mirjana Reljić1,2, Branislava Lazić2, Jovan Stepanović3, Dragan Đorđić1

1)CIS Institute, Belgrade, Serbia reljicmira@gmail.com

2)College of Textile Design, Technology and Management, Belgrade, Serbia

3)University of Niš, Faculty of Technology, Leskovac, Serbia

Izvod

U radu su ispitivana i poređena svojstva četiri pletenine za izradu sportskog veša: pletenine od 100% poliestra i mešavine poliestar/pamuk i pamuk/elastan. Cilj rada bio je da se za izradu sportskog veša odabere adekvatna pletenina, imajući u vidu različite klimatske uslove i nivoe aktivnosti nosilaca. Rezultati su pokazali da termalna i svojstva propustljivosti vodene pare i vazduha, koja utiču na udobnost odevnog predmeta, zavise od tipa upotrebljenih vlakana i strukturnih parametara pletenine. Pletenina u interlok pike prepletaju od mešavine poliestra i pamuka poseduje svojstva koja su pogodna za izradu sportskog veša za toplije klimatske uslove i srednje aktivnosti, dok je pletenina od poliestra u žakard prepletaju sa zamkom na svakoj petlji pogodna za intenzivne aktivnosti u toploj klimi, ali za materijale koji nisu u kontaktu sa kožom. Pletenina od poliestra u žakard prepletaju sa zamkom na drugoj petlji, prema svojstvima koja poseduje, pogodna je za primene u hladnim uslovima, dok se interlok pletenina čupavljena sa jedne strane od mešavine pamuka i elastana ne preporučuje za izradu sportskog veša. Rezultati ovih istraživanja su od značaja za izbor adekvatnih pletenina ili njihovih kombinacija u izradi sportskog veša koji će zadovoljiti određene zahteve u pogledu termofiziološke udobnosti.

Ključne reči: pletenine, sportski veš, aktivni veš, termofiziološka udobnost, upravljanje toplotom i vlagom

rad u celosti (1053 KB)