Vol.17, No.2, 2017, str. 133–138
UDK  621.791.92:621.771.067

STVARANJE PRSLINA NAVARIVANJEM NA TRAJBER ROLNI

Drakče Tanasković1, Branislav Đorđević2, Uroš Tatić2, Simon Sedmak2, Marko Gajin1

1)HESTEEL Iron and Steel d.o.o, Smederevo, Serbia

2)University of Belgrade, Innov. Centre of Faculty of Mech. Engng., Serbia b.djordjevic88@gmail.com

Izvod

Prikazan je uticaj navarivanja na stvaranje prslina u gornjoj trajber rolni pogona u Železari Smederevo. Gornja i donja trajber rolna imaju zadatak da izvaljanu metalnu traku koja se dovodi izlaznim rolganom u motalicu previju i usmere na trn za namotavanje. Osnovni materijal gornje trajber rolne je čelik S235JO. Neuspelo navarivanje je uslovilo čitav niz daljih aktivnosti radi eliminisanje prslina. Pored toga, izvršena je identifikacija prslina na trajber rolni u cilju lakšeg označavanja i praćenja ovih prslina tokom mašinske obrade. Urađena su ispitivanja tvrdoće na pojedinim mestima tvrdog navara. Nakon mašinske obrade i skidanja celokupnog navara sa greškama, utvrđeno je da su zavarivačke aktivnosti uslovile pojavu jednog broja prslina na osnovnom materijalu trajber rolne koje nisu postojale pre samog izvođenja zavarivanja. S toga su na kraju rada dati predloženi koraci za naknadno eliminisanje ovih prslina u osnovnom materijalu.

Ključne reči: reparaturno navarivanje, prsline, predgrevanje, mašinska obrada, ljudska greška

rad u celosti (3370 KB)