Vol.17, No.2, 2017, str. 151–156
UDK  539.422:519.673

PROCENA ZAMORNOG VEKA CCT UZORKA PRIMENOM PMKE

Khalid Ahmed Eldwaib1, Aleksandar Grbović1, Gordana Kastratović2, Dorin Radu3, Simon Sedmak4

1)University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Serbia agrbovic@mas.bg.ac.rs

2)University of Belgrade, Faculty of Transport and Traffic Engineering, Serbia

3)University of Brasov, Faculty of Civil Engineering, Romania

4)University of Belgrade, Innov. Centre of Faculty of Mech. Engng., Belgrade, Serbia

Izvod

U radu je prikazano predviđanje putanje širenja prsline i ocena faktora intenziteta napona (FIN) primenom proširene metode konačnih elemenata (PMKE). U tom cilju je izabrana epruveta sa centralnom prslinom za ispitivanje zatezanjem (CCT), kako bi se demonstrirale mogućnosti i pouzdanost ove metode. Ovakve epruvete se često koriste pri ispitivanju zamora i proučavanju različitih uticaja na širenje prsline, kao i za dobijanje osobine rasta prsline za dati materijal. Rešenja za FIN dobijena pomoću XFEM su upoređena sa nekoliko najpoznatijih rešenja iz literature. Takođe je izvršena procena zamornog veka CCT epruveta i upoređena sa rezultatima dobijenim metodom NASGRO.

Ključne reči: faktor intenziteta napona (FIN), ocena zamornog veka, PMKE

rad u celosti (1045 KB)