Vol.17, No.1, 2017, str. 33–37
UDK  678.8-19

MORFOLOGIJA I SAVOJNE KARAKTERISTIKE BIOKOMPOZITA OD MISCANTHUS × GIGANTEUS U POLIESTERSKOJ SMOLI

Irena Žmak1, Vjekoslav Vurnek1, Jadran Šundrica2

1)University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Zagreb, Croatia, irena.zmak@fsb.hr

2)University of Dubrovnik, Maritime Department, Dubrovnik, Croatia

Izvod

U radu su prikazani rezultati ispitivanja svojstava biokompozita na bazi poliesterske smole s različitim udelom čestica miskantusa (Miscanthus × giganteus), poznatog i pod nazivom slonova trava. Ispitan je uticaj tretiranja čestica vrućom vodom, udela i veličine čestica na savojna svojstva i mikrostrukturu. SEM analiza pokazuje da tretiranje vrućom vodom uzrokuje poroznu strukturu vlakana miskantusa, sa posledicom po lošija mehanička svojstva. Kompoziti sa manjim vlaknima pokazali su bolju savojnu krutost i čvrstoću u odnosu na kompozite s većim vlaknima. Povećanje udela vlakana značajnije povećava savojnu krutost, a malo smanjuje savojnu čvrstoću. Rezultati pokazuju da bi se vlakna miskantusa mogla koristiti kao ojačivač u biokompozitnim materijalima na bazi poliesterske smole.

Ključne reči: biokompoziti, Miscanthus × giganteus, mikrostruktura, mehanička svojstva, poliester

rad u celosti (1550 KB)