Vol.17, No.1, 2017, str. 21–24
UDK 662.76

DIZAJN I PROIZVODNJA REFORMERA ZA GORIVNE ĆELIJE SA POLIMERSKOM ELEKTROLITNOM MEMBRANOM

Miloš Milošević1, Goran Mladenović2, Aleksandar Sedmak2, Andrej Plohar3, Blaž Likozar3

1)University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia, mmilosevic@mas.bg.ac.rs

2)University of Belgrade, Faculty of Mech. Engineering, Belgrade, Serbia

3)National Institute of Chemistry, Department of Catalysis and Chemical Reaction Engineering, Ljubljana, Slovenia

Izvod

U ovom radu su prikazani razvoj i aspekti proizvodnje reformera za gorivne ćelije sa polimerskim elektrolitnim membranama (PEM), od početnog koraka realizacije koji obuhvata modeliranje glavnih delova reformera, preko analiziranja početne geometrije, usvajanja promena oblika i dimenzija prouzrokovanog nedostupnošću alata za mašinsku obradu, do proizvdnje reformera. Razvoj i proizvodnja su izvedeni na osnovu modela napravljenog u SolidWorks softverskom paketu. Na osnovu tog modela su urađene numeričke analize kako bi se utvrdio uticaj geometrije i njene promene na performanse reformera, ali ova tema nije obrađena u ovom radu. Prikazane su usvojene promene u dizajnu reformera, uz detaljna objašnjenja. Obrada reformera je izvršena na glodalici i Wire erozimatu. Prečnik trasnverzalnog otvora na reformeru je promenjen sa 1 na 2 mm kako bi se povećala eknomičnost. Pre obrade je izvršena simulacija putanje alata. Pored glavne teme ovog rada, prikazani su i opšti podaci o razmeni protona u membrani gorivne ćelije u okviru uvoda, uz kratak opis i objašnjenje funkcije PEM, kao i njihove metode i funkcije.

Ključne reči: PEM, reformer, dizajn, proizvodnja, razvoj

rad u celosti (479 kB)