Vol.17, No.1, 2017, str. 11–14
UDK 539.319:004.94 669.715:539.319

NUMERIČKO ODREĐIVANJE FAKTORA INTENZITETA NAPONA NA VRHU VIŠESTRUKIH PRSLINA U NEOJAČANIM PANELIMA

Mustafa Aldarwish1, Aleksandar Grbović1, Gordana Kastratović2, Aleksandar Sedmak1, Nenad Vidanović2

1)University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Serbia agrbovic@mas.bg.ac.rs

2)University of Belgrade, Faculty of Transport and Traffic Engineering, Serbia

Izvod

Cilj ovog rada je da se ustanove i prikažu raznovrsni kapaciteti i performanse različitih numeričkih metoda za proračun istorije faktora intenziteta napona (FIN) u zavisnosti od dužine prsline u problemima vezanim za višestruke, povezane prsline koje su nastale kao posledica oštećenja na više mesta (MSD). Tipična konfiguracija konstrukcije letelica je analizirana: neukrućeni ravni panel napravljen od legure Al 2024-T3, sa 11 rupa, od kojih je svaka predstavljala mesto rasta prsline. Analizirani model se sastoji od složene konfiguracije sa 22 prsline, koje se istovremeno šire. Proračun je urađen u FRANC2D softveru, koji se zasniva na MKE i uz pomoć aproksimativne metode superpozicije. Poređenje rezultata ovih metoda je pokazalo da se dobijena rešenja mogu koristiti za dovoljno precizno predviđanje FIN.

Ključne reči: višestruke prsline, neojačani panel, zamorni rast prsline

rad u celosti (417 kB)