Vol.17, No.1, 2017, str. 74–84
UDK  514.11 726.6.013(456.31)

RUĐER BOŠKOVIĆ I PRIMENA KONCEPTA PLATONOVOG GEOMETRIJSKOG BROJA PRI ANALIZI OŠTEĆENJA I SANACIJI KUPOLE BAZILIKE SVETOG PETRA U VATIKANU

Predrag Milosavljević1, Gabrijela Grujić2, Vuk Đuričković1

1)University of Belgrade, University Studies, History and Philosophy of Natural Sciences and Technology, Belgrade, Serbia pmilosavljevic@gmail.com

2)University of Belgrade, Teacher Education Faculty, Serbia

Izvod

O Ruđeru Josipu Boškoviću je objavljen mali broj radova koji se odnose na tradiciju primene antičkih znanja čije je osnove ovaj istaknuti dubrovački filozof prirode implementirao u svoj naučni i inženjerski rad. Studija koju su 1742. godine načinili Bošković i njegove kolege, Toma Luser i Fransoa Žaki, ukazuje na to da su konstruktori kupole Bazilike Svetog Petra u Vatikanu, među kojima se nalazio i Mikelanđelo Buanaroti, prilikom koncipiranja njenog oblika i strukture, pridržavali antičke tradicije bazi-rane na geometrijskoj implementaciji neprekidne podele i muzičke analogije, ali, takođe, i njihovoj sintezi u okviru sistema tzv. Platonovog geometrijskog broja. U tom pogledu, ovaj rad ima za cilj da ukaže da su u tehničkom smislu antička i vizanto-renesansna učenja nastavila da se primenjuju i nakon XVI veka. Među istaknutim naučnicima XVIII veka, koji su nastavili da primenjuju antička znanja, posebno mesto zauzima Ruđer Bošković.

Ključne reči: Ruđer Josip Bošković, Platonov geometrijski broj, zlatni presek , Bazilika Svetog Petra, muzička analogija

rad u celosti (3019 KB)