Vol.17, No.1, 2017, str. 49–54
UDK  519.816

VIŠEKRITERIJUMSKI HIBRIDNI PRISTUP U IZBORU METODE AGILNOG RAZVOJA PRIMENOM AHP, PROMETHEE I FAZI LOGIKE

Amit Sharma1, Rajesh K. Bawa2

1)Punjabi University, Patiala, Punjab, India, amitsharmapkl@gmail.com

2)Punjabi University, Patiala, Punjab, India, rajesh.k.bawa@gmail.com

Izvod

Današnja industrija softvera stremi ka brzom kreiranju softvera, imajući u vidu promenljive zahteve poslodavca. Pristup agilnog razvoja se pojavio kako bi ispunio očekivanja dinamičkog okruženja u kojem tradicionalni pristupi nisu bili uspešni. Prednost je u brzom izvođenju i minimalnoj dokumentaciji, čime se postižu efikasnost i profit. Međutim, najteži deo posla je u donošenju takvih odluka, kojima odgovara metoda agilnog razvoja prema postojećim zahtevima specifičnog projekta. U odsustvu empirijskog istraživanja, predlažemo višekriterijumski hibridni pristup korišćenjem metoda široko prihvaćenih u svetu, kao što su: Analitički hijerarhijski proces (AHP); PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation); i Fazi logika. Proračunom smo dobili rešenja četiri različite metode za višekriterijumsko odlučivanje, a konačni rezultat je dobijen primenom agregacionih metoda rangiranja. Ovaj rad se pokazuje kao krucijalna tačka u polju ubrzanog razvoja, jer u sebi sadrži ove empirijske metode koje obezbeđuju već dugo očekivanu autentičnost i pouzdanost, što se ponekad dovodi u pitanje u slučajevima agilnog pristupa.

Ključne reči: metode agilnog razvoja, indikator agilnog razvoja, AHP i Fazi AHP, PROMETHEE i Fazi PROMETHEE, Crystal Clear, Scrum, DSDM, XP, FDD

rad u celosti (562 KB)