Vol.16, No.3, 2016, str. 179–185
UDK  620.169.1:669.15`26`28

UTICAJ TEMPERATURE I VREMENA EKSPLOATACIJE NA PONAŠANJE ZAVARENOG SPOJA PRI DELOVANJU UDARNOG OPTEREĆENJA

Ivica Čamagić1, Srđan Jović1, Mladen Radojković2, Simon Sedmak3, Aleksandar Sedmak4, Zijah Burzić5, Cristian Delamarian6

1)University of Priština, Faculty of Tech. Sciences, Kosovska Mitrovica, Serbia, ivica.camagic@pr.ac.rs

2)High Technical School of Professional Studies, Zvečan, Serbia

3)University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mech. Engng., Belgrade, Serbia

4)University of Belgrade, Faculty of Mech. Engng., Serbia

5)Military-Technical Institute, Belgrade, Serbia

6)TUV SUD Romania S.R.L, Bucarest, Romania

Izvod

U ovom radu je prikazana analiza uticaja vremena eksploatacije i temperature na meru otpornosti na lom konstituenata zavarenog spoja novog i eksploatisanog niskolegiranog Cr-Mo čelika A-387 Gr. B pri delovanju udarnog opterećenja. Eksploatisani osnovni metal je deo plašta reaktora koji je bio u eksploataciji preko 40 godina i u fazi sanacije oštećenja, odnosno, zamene dela plašta novougrađenim materijalom. Udarna ispitivanja epruveta sa zarezom u novom i eksploatisanom osnovnom metalu (OM), metalu šava (MŠ) i zoni uticaja toplote (ZUT), sa strane eksploatisanog OM i sa strane novog OM, su rađena u cilju određivanja ukupne energije udara, kao i komponenata, energije stvaranja - i energije širenja prsline. Na osnovu rezultata ispitivanja, analiza sklonosti ka krtom lomu, odnosno, sklonosti ka povećanju krtosti u toku eksploatacije (starenje) predstavlja poređenje dobijenih vrednosti za karakteristične oblasti zavarenog spoja i opravdanost izabrane tehnologije zavarivanja.

Ključne reči: zavareni spoj, zarez, energija stvaranja prsline, energija širenja prsline, instrumentiranje

rad u celosti (702 KB)