Vol.16, No.3, 2016, str. 171–178
UDK  620.178.2:669.14-112.81

PROCENA ŽILAVOSTI U HIPERBARIČNIM REPARATURNIM SPOJEVIMA ZAVARENIM U EKSTREMNIM USLOVIMA CTOD METODOM

Inoslav Rak

Retired Professor from University of Maribor, Maribor, Slovenia

Izvod

Ocena žilavosti preko CTOD kod reparaturno zavarenog spoja (u prisustvu dva sloja, složene mehaničke heterogenosti i visokih zaostalih napona) zahteva određene modifikacije uobičajene geometrije epruveta i postupka ispitivanja. U ovom radu su prikazani rezultati ispitivanja epruvete za savijanje (SENB) sa plitkim (a/W = 0,16) i dubokim zarezom (a/W = 0,3-0,5) iz spojeva zavarenih EPP postupkom u više prolaza, debljine 20 i 30 mm, repariranih hiperbaričnim zavarivanjem (16 bar) u oblasti ivice prvobitno zavarenog spoja. Rezultati su pokazali da se prihvatljiv nivo žilavosti može postići hiperbaričnim reparaturnim zavarivanjem pri pritisku od 16 bar (dubina vode 160 m). Reparirani HV spoj u čeliku StE 445.7 TM debljine 30 mm sadržao je oblasti ZUT niske žilavosti (LBZ), dok se u drugom repariranom X spoju čelika StE 52 od 20 mm javila visoka žilavost. Ocena žilavosti CTOD metodom (u skladu sa standardom BS 5762 i tehnikom CTOD (δ5)) za obe ploče se sastojala od ispitivanja serije SENB epruveta sa plitkim i dubokim zarezima i prslinom (površinskom i u pravcu debljine) na različitim mestima reparaturnih zavarenih spojeva. Direktno izmerene vrednosti CTOD (δ5) su pokazale dobro slaganje sa vrednostima određenim CTOD BS5762 metodom. Uticaj overmečinga zavarenog spoja na rezultate ispitivanja SENB epruveta sa plitkom prslinom u pravcu debljine se ogledao u niskim vrednostima CTOD, uprkos manjem ograničenju vrha prsline.

Ključne reči: određivanje žilavosti CTOD metodom, hiperbarični reparaturni spoj, EPP postupak, StE čelik

rad u celosti (934 KB)