Vol.16, No.3, 2016, str. 141–142
UDK 624.155.1

NEKE NEDOSLEDNOSTI U PROJEKTOVANJU I PRORAČUNU MIKROŠIPOVA

Miodrag Pavišić

Bridge Consult, CPL Central Road Laboratory, Novi Sad, Serbia, m.pavisic@gmail.com

Izvod

Mikrošipovi (ukopani šipovi sa prečnikom/širinom ne većom od 300 mm) se danas širom sveta koriste kao geotehnički konstrukcioni elementi. Ovi elementi su podjednako efikasni za ojačavanje osetljivih postojećih temelja, kao za poboljšanje čvrstoće raznih tipova tla, u funkciji pripreme podloge za nove građevinske konstrukcije. Najznačajnija prednost mikrošipova jeste njihova karakteristika lake i efikasne montaže, kao i njihova značajna nosivost. U radu je data analiza tri poznata, teoretska i regionalna pristupa, kojima se razmatra identičan problem proračuna nosivosti šipova, korišćenjem istih ulaznih podataka. Primenjene procedure za proračun su izvedene i analizirane. Dobijeni su veoma različiti rezultati, i data je diskusija o mogućim uzrocima njihove nedoslednosti.

Ključne reči: mikrošipovi, integritet konstrukcija, projektovanje u geotehnici

rad u celosti (414 kB)