Vol.16, No.2, 2016, str. 95–98
UDK 620.1:669.15`26`28

ANALIZA LOMA POLUOSOVINE KOMBAJNA

Sebastian Baloš1, Dragan Rajnović1, Danka Labus Zlatanović1, Miroslav Dramićanin1, Leposava Šiđanin1, Milan Rakita2, Plavka Skakun1

1)University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia, sebab@uns.ac.rs

2)Purdue University, School of Engineering Technology, West Lafayette, Indiana, USA

Izvod

U ovom radu je opisana analiza loma poluosovine kombajna, koja je izrađena od termički obrađenog Cr-Mo čelika. Poluosovina je na analizu stigla prelomljena, nakon tri godine eksploatacije. Površinski sloj je kaljen i niskotemperaturno otpuštan, dok unutrašnjost poluosovine odgovara poboljšanom stanju čelika. Ispitivanje na prelomljenoj površini je izvršeno vizuelno i uz pomoć svetlosnog i SEM mikroskopa. Takođe je izvršeno ispitivanje hemijskog sastava i tvrdoće prema Vikersu. Rezultati sugerišu da je do loma došlo usled zamora materijala, uzrokovanog nastankom inicijalne prsline na boku zuba poluosovine, na četiri različita mesta sa jasnim linijama odmaranja. Glavni razlog nastanka zamornih prslina je razugljeničenje do kojeg je došlo na površini zuba. Ovo je potvrđeno postojanjem ferita u martenzitnoj osnovi u razugljeničenom području. Ovaj zaključak je dodatno potvrđen niskim vrednostima tvrdoće po Vikersu u razugljeničenoj oblasti u odnosu na sloj koji nije razugljeničen.

Ključne reči: poluosovina, razugljeničenje, inicijacija zamorne prsline

rad u celosti (1091 kB)