Vol.16, No.2, 2016, str. 87–93
UDK 620.196.2:669.14.018.8-194.56

METODE ISPITIVANJA INTERKRISTALNE KOROZIJE NA KONSTRUKCIJAMA OD NERĐAJUĆIH ČELIKA NA TERENU

Bore Jegdić1, Biljana Bobić1, Jasmina Stevanović1, Behar Alić2

1)University of Belgrade, Institute for Chemistry, Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia, borejegdic@yahoo.com

2)Metallurgical Institute ‘Kemal Kapetanović’, Zenica, Bosnia and Herzegovina

Izvod

Određivanje sklonosti austenitnog nerđajućeg čelika X5CrNi18-10 prema interkristalnoj koroziji izvršeno je na osnovu merenja korozionog potencijala Ekor u kapi rastvora definisanog sastava. Pokazano je da postoji dobra saglasnost dobijenih rezultata sa rezultatima ispitivanja interkristalne korozije primenom metode elektrohemijske potenciokinetičke reaktivacije sa povratnom petljom (DL EPR). Dobijeni rezultati su potvrđeni SEM analizom površine čelika posle ispitivanja interkristalne korozije navedenim metodama. Metoda merenja Ekor u kapi rastvora je jednostavna, nerazarajuća metoda koja daje kvalitativne podatke o sklonosti čelika prema interkristalnoj koroziji, dok je DL EPR metoda kvantitativna, kojom se mogu odrediti male razlike u sklonosti nerđajućih čelika prema interkristalnoj koroziji. Za izvođenje ispitivanja metodom merenja Ekor u kapi rastvora potrebna je znatno jeftinija i jednostavnija oprema. Ova metoda se lako izvodi na gotovim konstrukcijama, na terenu.

Ključne reči: nerđajući čelici, interkristalna korozija, metode ispitivanja

rad u celosti (818 kB)