Vol.16, No.1, 2016, str. 25–34
UDK 624.072.2.046.2

PROBABILISTIČKA ANALIZA NOSIVOSTI STUBOVA SA PROMENLJIVIM PARAMETRIMA CPT ISPITIVANJA I PRORAČUNA U SKLADU SA PROPISIMA EUROKODA 7 (EN 1997-1:2004)

Mladen Ćosić1, Nenad Šušić1, Radomir Folić2, Radu Bancila3

1)Institute for Materials Testing - IMS, Belgrade, Serbia, mladen.cosic@ymail.com

2)University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia

3)University of Brasov, Faculty of Civil Engineering, Romania

Izvod

U ovom radu je prikazan probabilistički koncept određivanja nosivosti stubova, uzimajući u obzir varijabilnost parametara CPT ispitivanja i metodologiju proračuna u skladu sa propisima Eurokoda 7 (EN 1997-1:2004). Na osnovu početnog (stvarnog) CPT ispitivanja, uveden je veliki broj generisanih CPT ispitivanja (simulacija), koris–teći se rešenjima teorija statistike i verovatnoće. Istraži–vanje je otkrilo da se najbolja rešenja dobijaju primenom pristupa DA 2, za n(CPT) ≥ 10 ispitivanja. Uzimajući u obzir deterministički i probabilistički pristup analizi nosivosti stubova, utvrđeno je da u slučaju DA 2 pristupa odnos nosivosti dobijene simulacijom i nosivosti određene pomoću tri metode (Mazurkijevic, Van der Ven i hiperbolička aproksimacija) je jednak Rc,d /Pu = 1.148. Primenom indeksa pouzdanosti, dobijene su sledeće vrednosti faktora delimične otpornosti: γb,β ≈ 1.1, γs,β ≈ 1.1, koje takođe upućuju na pristup DA 2.

Ključne reči: stub, nosivost, CPT ispitivanje, teorija verovatnoće, Eurokod 7 (EN 1997-1:2004)

rad u celosti (901 kB)