Vol.16, No.1, 2016, str. 19–23
UDK 620.194:669.35`5 620.194:621.643.2-034.35

LOMOVI KONDENZATORSKIH CEVI OD MESINGA

Biljana Bobić1, Bore Jegdić1, Branimir Jugović2, Jasmina Stevanović1, Bojan Gligorijević3, Alin Murariu4

1)University of Belgrade, Institute for Chemistry, Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia, biljanabobic@gmail.com

2)Institute of Technical Sciences, SANU, Belgrade, Serbia

3)University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia

4)ISIM, Timisoara, Romania

Izvod

Analizirani su uzroci pojave loma kondenzatorskih cevi od mesinga CuZn28Sn1 u jednoj termoelektrani u Srbiji. Rezultati ispitivanja metodom Furijeove transformisane infracrvene spektroskopije (FTIR) ukazuju na prisustvo amonijačnih i azotnih jedinjenja na površini loma i na unutrašnjoj površini cevi. Ta jedinjenja su specifični agensi za pojavu naponske korozije mesinga. Analiza površine loma primenom skening elektronske mikroskopije (SEM) pokazala je prisustvo krtog transkistalnog loma nastalog usled pojave naponske korozije. Razmatrana je otpornost cevi od mesinga CuZn28Sn1 prema drugim vidovima korozije, kao što su eroziona, opšta i selektivna korozija (decinkacija). Predloženi su postupci za smanjenje rizika od pojave naponske korozije u kondenzatorskim cevima

Ključne reči: kondenzatorske cevi, mesing, naponska korozija, decinkacija

rad u celosti (644 kB)