Vol.16, No.1, 2016, str. 9–13
UDK  621.165-192

ODREĐIVANJE FUNKCIJA POUZDANOSTI PARNE TURBINE U TERMOELEKTRANI ’NIKOLA TESLA, BLOK A4’

Dragan Kalaba1, Milan Đorđević1, Snežana Kirin2, Cristian Delamarian3

1)University of Priština, Faculty of Technical Sciences, Kosovska Mitrovica, Serbia, dragan.kalaba@pr.ac.rs, milan.djordjevic@pr.ac.rs

2)University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia

3)TÜV SÜD, Romania

Izvod

Određivanje pokazatelja pouzdanosti parne turbine u termoelektrani ’Nikola Tesla, Blok A4’ tokom normalnog radnog veka zasnovano je na desetogodišnjoj pogonskoj dokumentaciji. Na osnovu eksploatacionog istraživanja raspoloživosti i implementacijom primenjene matematičke teorije pouzdanosti, korišćenjem proste i složene dvo-parametarske Vejbulove raspodele, određene su teoretske funkcije pouzdanosti razmatranog sistema. Grafička metoda je korišćena za kvantitativno određivanje pokazatelja pouzdanosti. Dobijeni verovatnosni zakoni promene gustine otkaza i intenziteta otkaza, koji opisuju ponašanje slučajno promenljive veličine, ne podudaraju se u potpunosti sa empirijskim raspodelama, bez obzira da li su teoretske funkcije dobijene na osnovu proste ili složene Vejbulove raspodele.

Ključne reči: parna turbina, pouzdanost, Vejbulova raspodela

rad u celosti (241 kB)