Vol.16, No.1, 2016, str. 3–8
UDK 620.179:667.61

METODA AKTIVNE INFRACRVENE TERMOGRAFIJE ZA ISPITIVANJE BEZ RAZARANJA SLOJEVA PREVLAKE

Alin Constantin Murariu, Sandu Crâsteţi, Aurel Valentin Bîrdeanu

National R&D Institute for Welding and Materials Testing - ISIM Timisoara, Romania, alin@isim.ro

Izvod

Ovaj rad se odnosi na metodu ispitivanja bez razaranja (NDT) radi kvantitativne analize grešaka u slojevima prevlaka nanesenih elektrolučnim sprej prskanjem (EASP). Metodom se identifikuju mesta i dimenzije grešaka nalepljivanja koje se nalaze na graničnoj površini (interfejsu) osnovnog materijala i sloja prevlake nanete termičkim nabrizgavanjem. U eksperimentalnom programu korišćen je specijalan set kalupa za termičko nabrizgavanje. Faktorijalni eksperiment je izveden radi određivanja optimalnih parametara i dobijanja kontrolisane debljine nanetog sloja.

Ključne reči: prevlake, elektrolučno sprej prskanje, aktivna infracrvena termografija, faktorijalni eksperimenti

rad u celosti (652 kB)