Vol.15, No.2, 2015, str. 111–116
UDK  331.45/.46:621.791

PREDNOSTI ZAVARIVANJA TRENJEM SA MEŠANJEM U ODNOSU NA ELEKTROLUČNO ZAVARIVANJE - ZAŠTITA ZDRAVLJA I ŽIVOTNE SREDINE I BEZBEDNOST NA RADU

Darko Veljić1, Aleksandar Sedmak2, Marko Rakin3, Nenad Radović3, Negica Popović1, Horia Daşcău4, Nikola Bajić1

1)IHIS Science & Technology Park, IHIS Techno Experts Research & Development Centre, Belgrade, Serbia

2)University of Belgrade, Faculty of Mech. Engng., Serbia

3)University of Belgrade, Faculty of Techn. and Metallurgy, Serbia, marko@tmf.bg.ac.rs

4)National R&D Institute for Welding and Material ISIM, Timişoara, Romania

Izvod

U savremenoj industrijskoj proizvodnji, svaki proizvodni proces treba da bude ispitan u pogledu uticaja na životnu sredinu. Za svaku kompaniju koja investira u novi proces je od značaja pažljivo razmatranje HSE (Health, Safety and Environment) problema na radnom mestu. Zavarivanje trenjem sa mešanjem nudi brojne prednosti u pogledu zaštite zdravlja, životne sredine i bezbednosti na radu u odnosu na druge procese zavarivanja zasnovane na primeni električnog luka. Elektrolučno zavarivanje proizvodi čitav spektar ultraljubičastog zračenja koje je štetno po čovekovo zdravlje, pre svega oči i kožu. Izlaganje ovom zračenju bez adekvatne zaštite može dovesti do ozbiljnih povreda. Ukoliko se ne koriste odgovarajuće mere zaštite, zavarivač vrlo lako može dobiti opekotine. Ovo je naročito izraženo kod elektrolučnog zavarivanja aluminijuma, gde je zbog velike provodljivosti materijala potrebno koristiti električni luk veće energije i čija površina ima veću refleksiju od čelika. Ovaj rad govori o FSW procesu zavarivanja i njegovim prednostima u odnosu na elektrolučne postupke zavarivanja, sa posebnim osvrtom na zaštitu zdravlja, životne sredine i bezbednosti na radu.

Ključne reči: zavarivanje, zavarivanje trenjem mešanjem, sigurnost na radu, zaštita zavarivača

rad u celosti (365 kB)