Vol.15, No.2, 2015, str. 95–102
UDK 331.433:629.364.1.042.2

UNAPREĐENJE INDUSTRIJSKE BEZBEDNOSTI KRANSKIH KABINA

Aleksandar Brkić1, Taško Maneski2, Vesna Spasojević Brkić2, Tamara Golubović2

1)Innovation Centre of Faculty of Mech. Engng., University of Belgrade, Serbia

2)University of Belgrade, Faculty of Mech. Engng., tmaneski@mas.bg.ac.rs

Izvod

Kranovi značajno doprinose efikasnom radu, ali su potencijalna opasnost i uzrok velikih gubitaka imovine, kao i značajnog broja smrtnih slučajeva. Današnji kranovi ne zadovoljavaju potrebe većine operatera, što utiče na smanjenje njihove bezbednosti i zdravlja na radu. Stoga je cilj ovog rada da istraži mogućnosti unapređenja bezbednosti kranskih kabina. Sprovedeno je istraživanje na uzorku operatera, koji upravljaju iz kabina kranova različitih proizvođača, sa zaključkom da je potrebno projektovati prototip kabine koji bi omogućio poboljšanje ergonomskih karakteristika, uz istovremeno povećanje bezbednosti procesa. Primenom metode konačnih elemenata i programa KOMIPS modeliran je nov prototip kabine. Razvijena kranska kabina je održiv proizvod sa manje angažovanih resursa, zahvaljujući umanjenju mase i povećanju prilagodljivosti čoveku.

Ključne reči: kranska kabina, bezbednost i zdravlje na radu, metoda konačnih elemenata, ergonomska prilagođenost, prototip

rad u celosti (375 kB)