Vol.15, No.2, 2015, str. 85–94
UDK 622.833

UTICAJ ZONE LOMA IZNAD PODZEMNE PROSTORIJE NA OPTEREĆENJE KONSTRUKCIJE SA VISEĆOM PODGRADOM

Vladimir Milisavljević1, Dragan Zlatanović2, Simon Sedmak2, Milenko Ljubojev3

1)University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology

2)Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade

3)Institute for Mining and Metallurgy, Bor, Serbia

Izvod

U ovom radu je prezentovan razvoj numeričkog modela interakcije stenskog masiva i viseće podgrade ugrađene u boksit. Glavni cilj je bio modeliranje degradacije stene po konturi podzemne prostorije i uticaj ove pojave na opterećenje sidra. Rezultati ovakve analize se mogu koristiti za planiranje odgovarajućih mera u smislu sprečavanja dalje degradacije masiva ili ugradnje dopunske podgrade. Numeričko modeliranje je urađeno metodom konačnih elemenata, korišćenjem programa Phase2

Ključne reči: osobine stena, podzemne prostorije, viseća podgrada, sidra

rad u celosti (1003 kB)