Vol.15, No.2, 2015, str. 79–84
UDK  005.334:66 66-7

NEKA OD DOSTIGNUĆA U IMPLEMENTACIJI RBIM U SKLADU SA RIMAP PRISTUPOM

Petar Stanojević1, Aleksandar Jovanović2, Snežana Kirin3, Mirjana Misita4, Branislav Orlić5, Svetozar Eremić5

1)Ministry of Mining and Energy, Serbia

2)Steinbeis Advanced Risk Technology, Stuttgart, Germany

3)Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade

4)University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering

5)Petroleum Industry of Serbia, Refinery Pančevo

Izvod

U ovom radu je predstavljen deo rezultata RBIM implementacije zasnovane na RIMAP, na primeru 21000 komponente u rafineriji Pančevo. Dokazano je da se radi o moćnom alatu za planiranje održavanja, poboljšanje bezbednosti u industriji i smanjenje troškova inspekcije i održavanja do 25%. Usvojene su izmene u srpskim standardima za posude pod pritiskom.

Ključne reči: rizik, inspekcija, održavanje, cena/korist

rad u celosti (419 kB)