Vol.15, No.2, 2015, str. 71–78
UDK 614.8.084:6 331.45/.46:6

IZAZOVI BUDUĆIH ISTRAŽIVANJA U OBLASTI INDUSTRIJSKE BEZBEDNOSTI

Snežana Kirin1, Mitar Božić2, Miodrag Brzaković2, Ivana Vučetić1

1)Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade

2)Faculty for Applied Management, Economy and Finance, Belgrade, Serbia

Izvod

U današnjim turbulentnim uslovima poslovanja koje karakterišu ubrzan tehnološki razvoj „post-industrijskog“ društva, u kome nove tehnologije uzrokuju stvaranje novih rizika, upravljanje bezbednošću složenih tehno-socio-ekoloških sistema postaje imperativ održanja i opstanka. Kroz pregled tehnoloških otkrića, ali i talasa velikih tehnoloških i socioloških i ekoloških katastrofa, prikazani rad ukazuje na probleme budućih istraživanja u ovoj oblasti.

Ključne reči: industrijska bezbednost, visokorizični sistemi, ljudski faktor

rad u celosti (525 kB)