Vol.13, No2, 2013, str. 131–136
UDK  620.172.24:621.642-112.81

OCENA INTEGRITETA REZERVOARA SA MIKROPRSLINAMA U ZAVARENOM SPOJU

Radomir Jovičić1, Sanja Petronić1, Simon Sedmak1, Uroš Tatić1, Katarina Jovičić2

1)University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Innovation Centre, sanjapetronic@yahoo.com

2)Goša Institute, Belgrade

Izvod

Tokom eksploatacije rezervoara za skladištenje tečnog ugljendioksida ukazala se potreba za ugradnjom dva nova priključka u jedno od danaca. Rezervoar je izrađen od mikrolegiranog čelika, a priključci od visokolegiranog austenitnog čelika. Za izradu novih priključaka izabrani su isti dodatni materijali i ista tehnologija zavarivanja, koji su korišćeni i pri izradi rezervoara. Ispitivanjima metodama bez razaranja zavarenih spojeva novih priključaka otkrivene su mikroprsline u zoni uticaja toplote mikrolegiranog čelika. Primenom postupka prikazanom u standardu BSI PD 6493 „Uputstvo za ocenu prihvatljivosti grešaka u zavarenim konstrukcijama“, ocenjen je uticaj ovih mikroprslina na integritet zavarenih spojeva novih priključaka i time i na integritet rezervoara.

Ključne reči: zavareni spojevi, rezervoar, prslina, integritet

rad u celosti (1080 kB)