Vol.13, No2, 2013, str. 117–124
UDK 620.172.24:621.224

METODOLOŠKI PRISTUP PROCENI INTEGRITETA I VEKA ROTACIONE OPREME U HIDROELEKTRANI – TURBINSKO VRATILO

Miodrag Arsić1, Radovan Karić2, Aleksandar Sedmak2, Meri Burzić2, Brane Vistać1

1)Materials Testing Institute, Bulevar vojvode Mišića 43, Belgrade

2)University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Kraljice Marije 16, Belgrade

3)University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Innovation Centre, Kraljice Marije 16, Belgrade

Izvod

Horizontalne Kaplanove turbine su instalirane u hidroelektrani „DJERDAP 2“, 10 jedinica ukupne snage 28 MW. Uzimajući u obzir činjenicu da se zamor pojavio u mnogim komponentama, sprovedeno je istraživanje uticaja režima opterećenja, radnih uslova i vrste oštećenja na njihov radni vek. Korišćenjem analitičkih izraza, izračunato je da savojni naponi koji deluju na turbinsko vratilo, a pod dejstvom zamora, korozije i koncentracije napona, prelaze vrednost 25 MPa na prirubnici koja je izložena dejstvu vode, odnosno, 40 MPa na prirubnici koja je izložena "korozivnoj vodi“, a zaštićena je epoksi premazom, što može da izazove pojavu površinskih prslina u prelaznom radijusu između cilindričnog dela vratila i prirubnice.

Ključne reči: turbinsko vratilo, koncentracije napona, korozija, zamor, prslina

rad u celosti (598 kB)