Vol.13, No2, 2013, str. 93–97
UDK 620.196.2:621.791.05

INTERKRISTALNA KOROZIJA ZAVARENIH SPOJEVA. USLOVI NASTANKA I POSTUPCI SPREČAVANJA

Bore V. Jegdić1, Stevan I. Ostojić2, Biljana M. Bobić1, Ana B. Alil1

1)Institute GOŠA, Belgrade, Serbia, borejegdic@yahoo.com

2)University of McGill, Faculty of Chemical Engineering, Montreal, Quebec, Canada

Izvod

U radu su opisane strukturne promene u zavarenom spoju, koje dovode do pojave interkristalne korozije (IKK) tokom eksploatacije. Analizirana je pojava interkristalne korozije u zavarenim spojevima austenitnih, feritnih i dupleks nerđajućih čelika, kao i u zavarenim spojevima aluminijumskih legura i legura nikla. Posebna pažnja posvećena je austenitnim nerđajućim čelicima, s obzirom na njihovu široku primenu u praksi. Pored senzibilizacije zavarenog spoja u zoni uticaja toplote (ZUT), koja za posledicu ima propadanje zavarenog spoja (’weld decay’), razmotrena je i senzibilizacija koja se javlja neposredno uz metal šava kod stabilizovanih čelika, koja dovodi do nožaste korozije (’knife line attack’). Značajna pažnja posvećena je opisu različitih postupaka u cilju sprečavanja senzibilizacije zavarenog spoja.

Ključne reči: metali i legure, zavareni spoj, interkristalna korozija, senzibilizacija

rad u celosti (518 kB)