Vol.12, No1, 2012, str. 59–63
UDK  620.172.24: 669.14

EKSPERIMENTALNA ANALIZA PONAŠANJA LOMA NERĐAJUĆEG ČELIKA ZA BIOMEDICINSKU PRIMENU

Katarina Čolić1, Aleksandar Sedmak2, Nenad Gubeljak3, Meri Burzić1, Sanja Petronić1

1) University of Belgrade, Innovation Center of the Faculty of Mech. Engng, Belgrade, Serbia, kbojic@mas.bg.ac.rs

2) University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia

3) University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Maribor, Slovenia

Izvod

U ovom radu je predstavljena analiza materijala od nerđajućeg čelika, koji se primenjuje kao biomaterijal za biomedicinske svrhe, kao što su veštački implanti zglobova, a sa gledišta mehanike loma. Parametri projektovanja, koje treba razmatrati u veštačkim implantima su zamor i lom. Stoga, neophodno je razumevanje karakteristika inicijacije i rasta zamorne prsline, radi sprečavanja katastrofalnog loma implanta. Istraženo je ponašanje loma nerđajućeg čelika 316L u smislu standardnih ispitivanja mehanike loma izvedenih na modifikovanim CT epruvetama. Optički sistem GOM i Aramis softver se primenjuju za izvođenje 3D eksperimentalne optičke analize epruveta. Diskutovane su mogućnosti primene ove metode za analizu materijala za biomedicinsku primenu. Eksperimentalna studija se sastoji iz procene elasto-plastičnog ponašanja loma nerđajućeg čelika 316L, i u određivanju vrednosti KI. Predstavljena su polja glavnih deformacija epruvete od nerđajućeg čelika za otvaranje vrha prsline i lom. Rezultati pokazuju da ova nova optičke stereometrijska metodologija daje dobre rezultate u istraživanju ponašanja loma bimetalnih materijala.

Ključne reči: troosnost napona, zapreminski udeo šupljine, duktilan lom, transferabilnost

rad u celosti (1331 kB)